WEP ARISI SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

WEP ARISI SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

***Wep Arısı Arı Bir Sitedir. Wep Arısı Gerçek Düşünçeyi Yansıtan Sitedir***


Genç Osman

Paylaş
avatar
ZonGiSi

Mesaj Sayısı : 173
Points : 33855
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 11/12/12
Yaş : 39

Genç Osman

Mesaj tarafından ZonGiSi Bir C.tesi 01 Haz. 2013, 15:44

Genç OsmanIkinci
Osman, Sultan Birinci Ahmed'in büyük ogludur. 3 Kasim 1604 Çarsamba
günü Istanbul'da dogmus ve Osmanogullari'nin on altincisi olarak on dört
yasinda taht'da çikmis, böyle küçük yasta cülûsu dolayisiyle «Genç
Osmani» diye anilagelmistir.
Ikinci Osman'in annesi Mâhfirûze Sultan'dir. Birinci Ahmed'in
ogullarindan Murad (Dördüncü Murad) iIe, Ibrahim (yanlis olarak «deli»
diye anilan) ise, Mâhpeyker Kösem Sultan'dan dogmuslardir. Birinci
Ahmed'ln ölümü üzerine büyük oglu ikinci Osman'in taht'da çikmasi
gerekirken, âni bir degisiklikle, Osman Gazi'den beri devam edegelen
verâset kanunu bir tarafa itilivermis ve babadan ogula intikal eden
saltanat, bu ânda «Ekberiyyet» kaidesine baglanarak, Ikinci Osman'in
yerine, taht'da amcasi Birinci Mustafa çikivermis veya daha dogru bir
tâbirle. çikartilivermistirl..
Bu is, Kösem Sultan'in mel'anetidir!.. Kendi çocuklarina taht yolunu
açabilmek için, muvazenesi bozuk olan ve ser'an Hilâfetî caiz olmayan
Birinci Mustafa'nin taht'da çikarmasini Kösem Suttan temin etmis ve bu
müvazenesi bozuk pâdisah, nasil olsa ilerde hal' edileceginden. zaman
kazanip oglu Murad'i taht'da çikarmak gayesiyle Ocak Agalarini ve bâzi
devlet erkânini elde ederek verâset usulünû el çabukluguyla degistirmis,
böylece Ikinci Osman'i saltanattan mahrum etmek, istemisse de, muvaffak
olamamistir!.. Gerçi, Birinci Ahmed'den sonra Birinci Mustafa pâdisah
olmustur ama, saltanati ancak doksan alti gün sürmüs ve muvazenesizligi
dolayisiyle hal' edilen bu on besinci Osmanli pâdisah yerine, 26 subat
1618 Pazartesi gûnü Genç Osman taht'da çikmistir. Buna ragmen. Kösem
Sultan mel'anetin de devam etmis ve «Hâile-i Osmaniyye» ile Genç Osman'i
alasagi etmesini bilmlstir!..
Osmanli pâdisahlari içinde zekâsi, kuvvetli tahsil ve terbiyesi
yanisira, fizik güç ve irâde saglamligiyle de temayüz eden Genç Osman,
yasindan umulmayacak derecede büyük ve mühim islere tesebbüs edip, âni
bir hamle ile bunlari tatbike koyulmustur !.. Sayalim, bu büyük ve mühim
islerden bazilarini:

1. Tereddi ve tefessüh edip kozmopolit bir cemiyet haline gelen
Yeniçeri ve Sipahi Ocaklarini tamamiyle ilga ve imha ederek, onlarin
yerine, Anadolu. Suriye ve Misir Türkleriyle Türkmenlerinden milli bir
ordu kurmak.
2. Payitahti Istanbul'dan Anadolu'ya nakledip, kozmopolit bir muhitten millî bir muhite geçmek.
3. Ilmiyye sinifinin siyasî ve malî kudret ve nüfuzunu kirarak, bozulmaya baslayan bu zümreyi islah etmek
4. Kozmopolit saray an'anelerini degistirerek «Harem-i Hümâyûn»u
tasfiye etmek ve hânedanin Türk ailelerinden nikahla kiz almasina yol
açmak.
5. Fâtih ve Kanunî'nin eskiyen mevzuati yerine yeni kanunlar tedvin etmek.

Ikinci Osman, yapmak istedigi bu reformlar dolayisiyle karsilastigi muhalefet üzerine su beyti söylemistir:
Niyyetûm hidmet idi saltanat-u devtetime
Çalisur hâsid ü bedbâh, aceb nekbetime.
(Niyyetim, saltanat ve devletime hizmet etmekti amma, ne istir ki, kiskanç ve kötû dilekliler hep felâketime çalisir.)

    Forum Saati Salı 22 Ocak 2019, 04:37