WEP ARISI SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

WEP ARISI SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

***Wep Arısı Arı Bir Sitedir. Wep Arısı Gerçek Düşünçeyi Yansıtan Sitedir***


Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Paylaş
avatar
ZonGiSi

Mesaj Sayısı : 173
Points : 33855
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 11/12/12
Yaş : 39

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Mesaj tarafından ZonGiSi Bir C.tesi 01 Haz. 2013, 14:47

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de,
o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı
padişahı olanII. Murad’ın Hüma Hatun'dan olan oğluydu. Molla Gürani gibi
dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler alarak yetişti. 1443’te, çocuk
yaşta Manisa sancakbeyliğine atanınca, hocaları ve danışmanlarıyla
birlikte Manisa’ya gitti.

II. Murad, Balkanlar’da ve Anadolu’da çeşitli sorunların yaşandığı bir
ortamda Mehmed’i Edirne’ye çağırdı ve tahtı ona bıraktı. Ağustos
1444’te, 12 yaşında deneyimsiz bir çocuğun padişah olması, Osmanlılarla
çatışma halinde olan devletleri umutlandırdı. Bir Haçlı ordusu Tuna
Irmağı'nı aşıp Varna’yı kuşattı. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa Anadolu'da
bulunan II. Murad'ı Edirne'ye çağırdı. II. Murad, 10 Kasım 1444'te
Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. Savaştan sonra da II.
Mehmed’i tahtta bırakarak Manisa’ya çekildi. Ancak II. Mehmed’in
padişahlığı Türk soylu Çandarlı Halil Paşa ile yeni padişahı destekleyen
devşirme kökenli Zağanos Paşa ve Şihabeddin Paşa arasında şiddetli bir
güç çekişmesine yol açmıştı. II. Murad’ın tahta dönmesini isteyen
Çandarlı Halil Paşa, el altından bir yeniçeri ayaklanmasını destekledi
ve II. Mehmed’i tahttan çekilmek zorunda bıraktı.

II. Murad Edirne'ye dönerek Mayıs 1446’da yeniden tahta geçti. Mehmed
sancakbeyi olarak Zağanos Paşa ve Şihabeddin Paşa’yla birlikte Manisa'ya
döndü. Bu dönemde Mehmed, 1448 ve 1450'deki Arnavutluk seferlerine
katıldı. Babası ölünce de 18 Şubat 1451’de Edirne'de ikinci kez tahta
çıktı.

Fatih Sultan Mehmet, Varna Savaşı'ndan önce Sadrazam Çandarlı Halil
Paşa'nın tahta davetini reddeden babasına "Eğer padişah sen isen ordunun
başına geç, eğer padişah ben isem emrediyorum ordunun başına geç" sözü
ile, henüz çocuk yaşta iken, düşündürücü ve zeka dolu bir paradoks
sunmuştur.İstanbul’un Fethi

II.Mehmed, tahta çıktıktan sonra Çandarlı Halil Paşa’nın sadrazamlığına
dokunmadı. Onun genç yaşta padişah olmasından dolayı yeniden umutlanan
Karamanoğulları, hemen harekete geçerek Seydişehir ve Akşehir'i ele
geçirdiler. Bizans da papaya başvurarak yeni bir Haçlı seferi
düzenlenmesini istedi ama olumlu yanıt alamadı.İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri

1. Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması
2. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışması
3. Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması
4. Bizans'ın, Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlaması
5. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınmasının gerekmesi
6. İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan koluna hakim olmak
7. Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuma sahip olması
8. Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti
9. Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi
10. II. Mehmed'in, Hz. Muhammed'in; "İstanbul elbet fetholunacaktır. Ne
güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler" hadisine layık
olabilme düşüncesiİstanbul'un Fethi İçin Osmanlı Devleti'nin Yaptığı Hazırlıklar

1. II. Mehmet, önce Macarlar ve Venedikliler ile bir barış antlaşması yaparak Balkanlar’da güven ve istikrarı sağladı.
2. Karamanoğulları ile anlaşarak Anadolu'daki güvenliği sağladı.
3. Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımları engelleyebilmek için,
Anadolu Hisarı(Güzelce Hisar)'nın karşısına Rumeli Hisarı(Boğazkesen
Hisarı)'nı yaptırdı.
4. İstanbul'un güçlü surlarında gedikler açabilmek için, Bizans'ın
hapisanesinden Macar Usta Urban kaçırıldı ve Edirne'de ona, o zamana
kadar görülmemiş büyüklükte toplar döktürtüldü.
5. İstanbul surlarına rahat asker çıkarabilmek için tekerlekli kuleler yapıldı.
6. Kuşatmaya yardım için bir donanma hazırlandı.


İstanbul'un Fethi İçin Bizans'ın Yaptığı Hazırlıklar

1. Kale surlarını güçlendirdiler.
2. Osmanlı Donanması'nın Haliç'e girmesine engel olmak için, Haliç'in ağzını zincirle kapattılar.
3. Bizanslılar, suda yanabilen barut, neft yağı ve kükürt ile yapılan Rum Ateşi(Gregois) adlı silahı yaptılar.
4. Osmanlı Devleti'nin kuşatmaya hazırlandıklarını anlayınca depolarını yiyecek, silah, mühimmat vBulletin. şeylerle doldurdu.Büyük Kuşatma

23 Mart 1453'te Edirne'den hareket etti ve 6 Nisan 1453’te İstanbul’u
kuşattı. Kuşatma, aralıklı çatışmalarla 53 gün sürdü. II. Mehmet,
Çandarlı Halil Paşa’nın İstanbul’un fethine karşı bir tutum sergilemesi
üzerine, son saldırı hazırlıklarını yapması için Zağanos Paşa’yı
görevlendirdi. Bizans’a yardımın gelmesini önlemek için de Marmara
Denizi ile Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Hiçbir yerden destek
alamayan Bizans’ın başkenti 29 Mayıs 1453 günü düştü. Bin yıllık Bizans
İmparatorluğu'na son veren II. Mehmet, bu olaydan sonra "Fatih" (ülke
açan, ülke alan) ünvanını aldı.


İstanbul kuşatma altındayken Bizans'a yardıma gelen gemilerle yapılan
deniz savaşı sırasında kendini tutamayan II.Mehmet'in atını düşman
gemisine doğru sulara sürmesinin tasviriFatih, bir tören alayının
başında şehre girdi. İlk iş olarak Ayasofya’ya giderek burayı camiye
dönüştürdü. İstanbul’u Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti yaptı. Kentin
ticaret merkezi olan Galata’dan kaçmış olan Rumların ve Cenevizlilerin
dönmesini sağladı. Rum Patrikliği’nin yeniden açılmasına izin verdi;
ayrıca bir Yahudi hahambaşlığı ile bir Ermeni patrikhanesi kurdurdu. II.
Mehmet İstanbul’u, farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı,
ticaret ve kültür merkezi olan bir başkent yapmayı amaçladı.İstanbul'un Fethi'nin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

1. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş Dönemi başladı.
2. İstanbul'un Fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.
3. İstanbul'un Fethi ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.
4. İpek Yolu'nun Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi.
5. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı ve II. Mehmed ülke alan, ülke açan anlamına gelen 'Fatih' ünvanını aldı.
6. Osmanlı Devleti'nin İslâm Dünyası'ndaki saygınlığı arttı.
7. Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi.


İstanbul'un Fethi'nin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

1. İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı.
2. İstanbul'un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü
surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması,
Avrupa'daki 'derebeylik'lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların
güçlenmesine neden oldu.
3. İstanbul'un Fethi ile İpek Yolu'nun Orta Asya'dan Avrupa'ya giden
kolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalılar'ı yeni ticaret
yolları arayışına yöneltti. Bu olay 'Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden
birini oluşturdu.
4. İstanbul'un Fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları, orada
eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, 'Rönesans'ın başlamasına
katkıda bulundular.Yeni Fetihler


Fatih, İstanbul’un fethi sırasında, Bizans yanlısı tutum içinde olduğu
gerekçesiyle Çandarlı Halil Paşa’yı Temmuz 1453’te idam ettirdi. Kısa
bir süre sonra yeni fetihlere girişti. 1454 ve 1455'te düzenlediği iki
seferle Güney Sırbistan'ı, Ege Denizi'ndeki bazı önemli adaları Osmanlı
topraklarına kattı. 1459'da Sırbistan Krallığı'nın ortadan kaldırdı.
Bizans’ın son toprakları olan Mora’yı da 1460'ta ele geçirdi. Aynı yıl
Anadolu seferine çıkan Fatih Cenevizlilerin önemli üslerinden Amasra'yı,
Candaroğulları'nın elindeki Sinop'u aldı. 1461'de Pontus Devleti'nin
(Trabzon İmparatorluğu) başkenti Trabzon'u ele geçirdi ve bu devletin
varlığına son verdi. 1462'de yeniden Rumeli seferine çıktı. Eflâk’ı
Osmanlı Devleti'ne bağladı ve 1463'te Bosna'yı tamamen ele geçirdi. Aynı
yıl Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nı alınca Venediklilerle arası
açıldı. Bu olay, 1479'a kadar sürecek olan savaşın da başlangıcı
oldu.Fatih'in Ege'de ki feth ettiği
adalar;Taşoz,Eğriboz,Limni,Semadirek,İmroz,Midilli ve Bozcaada'dır Fatih
1465'te Hersek'in büyük bölümünü, 1466'da da Arnavutluk'taki bazı
kaleleri fethetti.

Osmanlı Devleti'nin gelişen bu gücü karşısında Karamanoğulları,
Mısır'daki Memlûklar ile Doğu Anadolu'daki Akkoyunlularla ittifak kurdu.
Fatih, 1466'da yeni bir Anadolu seferine çıktı. Karamanoğullarının
başkenti Konya'yı ele geçirdi. Ama İstanbul'a dönünce Karamanoğulları,
Osmanlılara geçen yerleri geri aldılar. Osmanlı Veziri Gedik Ahmed Paşa
1471'de Karamanoğullarını bir kez daha yenilgiye uğrattı. Ne var ki
Akkoyunlular, Karamanoğullarını desteklemeye devam ettiler. Bunun
üzerine Fatih Akkoyunlularla hesaplaşmaya karar verdi. 11 Ağustos
1473'te Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ı ağır bir
yenilgiye uğrattı. Ertesi yıl da Karamanoğulları beyliğini ortadan
kaldırdı.

Fatih Sultan Mehmed 1477'de Kırım Hanlığı'nı Osmanlı Devleti'nin
egemenliği altına aldı. 1478'de Arnavutluk seferinde yeni yerler ele
geçirdi. 1479'da bir antlaşma yaparak Venedik'le 16 yıllık savaşa sona
verdi. Venedik Arnavutluk'taki kaleleri Osmanlılara bıraktı,
karşılığında Mora'daki bazı iskelelerden yararlanma hakkı elde etti.
Fatih Venedik'le anlaşmaya varınca, İtalya'nın öteki önemli kent
devletlerine savaş açtı. 1480'de İtalya'nın güneyindeki Otranto limanını
ele geçirdi. Otranto, Roma'ya giden yolda bir köGoogle Page
Rankingübaşı olduğu için bu olay Avrupa’da büyük yankı uyandırdı.

Fatih 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun
başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481’de Gebze'deki ordugâhında öldü. Gut
hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir.
Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı.Fatih Camiinde ki Türbesinde
tek başına yatmaktadır

    Forum Saati Salı 22 Ocak 2019, 04:02